Η υλοποίηση του έργου έχει ως στόχο:

- την ενδυνάμωση των ομάδων-στόχων και την προώθηση των πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ρητορικής μίσους
- την ανάπτυξη τοπικών, εθνικών και διεθνών δικτύων με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου μέσα από τη δημιουργία και διάδοση θετικών μηνυμάτων
- την ενθάρρυνση ανάπτυξης θετικών συζητήσεων που στοχεύουν στον περιορισμό της ρητορικής μίσους ενάντια στους πρόσφυγες/μετανάστες
- την ανάπτυξη και δοκιμαστικό έλεγχο του εκπαιδευτικού υλικού στις ομάδες-στόχους.


Ασκήσεις ανατροφοδότησης, οι οποίες περιλάμβαναν το μοίρασμα σκέψεων, συναισθημάτων, απόψεων σχετικά με την εκπαίδευση και λειτούργησαν ως επιδόρπιο – desert-.

Στο τέλος έγινε ο κύκλος και κάθε ένας μοιράστηκε μια σκέψη ή ένα συναίσθημα από αυτή τη βιωματική εμπειρία σε σχέση με την ευαισθητοποίηση της ομάδας στη ρητορική μίσους.

Go to top