Η υλοποίηση του έργου έχει ως στόχο:

- την ενδυνάμωση των ομάδων-στόχων και την προώθηση των πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ρητορικής μίσους
- την ανάπτυξη τοπικών, εθνικών και διεθνών δικτύων με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου μέσα από τη δημιουργία και διάδοση θετικών μηνυμάτων
- την ενθάρρυνση ανάπτυξης θετικών συζητήσεων που στοχεύουν στον περιορισμό της ρητορικής μίσους ενάντια στους πρόσφυγες/μετανάστες
- την ανάπτυξη και δοκιμαστικό έλεγχο του εκπαιδευτικού υλικού στις ομάδες-στόχους.


Στο βίντεο διάρκειας περίπου 11 λεπτών
, εκφράζουν απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα αναφορικά με τη διαδικτυακή ρητορική μίσους από επαγγελματίες κοινωνικών δομών και δομών υγείας από δήμους της Αττικής, εκπροσώπους ΜΚΟ και οργανώσεων μεταναστών.

Go to top