Projekt Koalicija pozitivnih glasnika za suprotstavljanje Online
govoru mržnje

Projekt Koalicija pozitivnih glasnika za suprotstavljanje Online govoru mržnje, sufinanciran od strane Europske komisije - Opća uprava za pravosuđe, započeo je 1. listopada 2016, a završit će 30. rujna 2018. godine. Projekt provodi konzorcij od 8 organizacija iz 7 zemalja: Sofia Development Association (Bugarska) - vodeći partner, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (Italija), Languages Company (Velika Britanija), Centar za mir (Hrvatska) , People in Need (Češka), Asociaţia Ronioci (Rumunjska), Associazione FORMA.Azione (Italija), te Municipality of Agii Anargiri-Kamatero (Grčka). Ovaj projekt se bavi pitanjima govora mržnje – naročito online govor mržnje, usmjerena protiv migranata, izbjeglica i tražitelja azila u 7 zemalja EU-a. Naglasak projekta je na potrebi učinkovitog odgovor civilnog društva na online govor mržnje kroz dijeljenje i širenje najbolji praksi. Glavni cilj projekta je jačanje odgovora civilnog društva na nacionalnoj i EU razini na online govor mržnje kroz aktivni angažman lokalne zajednice u kreiranju i razmjeni snažnih protu-priča protiv ksenofobnog diskursa. Projekt se fokusira na: 1) izgradnju koalicija više zainteresiranih dionika za razvoj kontra-pripovijesti kroz koje bi se denuncirao govor mržnje i negativan prikaz migranata i izbjeglica, i 2) širenje pozitivnih poruka kroz medijsku pismenost i kampanje o jačanju svijesti javnosti.

Projekt također ima za cilj:

  • prikupljanje i dijeljenje najboljih praksi za zaustavljanje širenja online govora mržnje protiv migranata, izbjeglica i manjina kroz kampanje podizanja svijesti;
  • pružiti nove podatke o prirodi, opsegu i utjecaju online govora mržnje koji cilja na migrante i izbjeglice, kako bi se olakšalo nacionalnim i EU donosiocima odluka da razviju učinkovitije integracijske i antidiskriminacijske politike;
  • poticati zajedničko razumijevanje i komunikaciju između zajednica najranjivijih na govor mržnje i mainstream društva u Europi;
  • educirati i osposobiti ciljne skupine o govoru mržnje, medijske pismenosti, izrade i širenje web sadržaja.

Glavne projektne aktivnosti uključuju:

1. Provođenje procjene zemlje i usporedbu praksi među različitim državama kako bi se suprotstavilo online govoru mržnje;
2. Provođenje analize medijskog sadržaja u svim državama i usporedbu praksi među različitim državama kako bi se analiziralo širenje online govora mržnje protiv migranata i izbjeglica;
3. Stvaranje nacionalne koalicije državnih i nedržavnih aktera u borbi protiv online govora mržnje;
4. Razvoj obrazovnih programa i razmjena prakse među partnerima i treninzi s ciljnim skupinama;
5. Nacionalne javne kampanje za pozitivne poruke i podizanje svijesti o govoru mržnje u svakoj zemlji;
6. Izrada web stranica i interaktivnih platformi s alatima za govor mržnje;
7. Završna međunarodna konferencija.